ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 1005 מתאריך 22/12/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רמת השרוןתוכניתרש/ 214/ ב/ 1בין רחוב הנביאים, הושע וכבישים ארציים מס' 5 ומס' 424/12/2009
קרית אונותוכניתקא/ 336תוספת שטחי מגורים-צומת דרך בר-אילן ודרך לוי אשכול29/06/2009
תל אביב-יפותוכניתתא/ 445תכנית מס' 44529/07/1956
תל אביב-יפותוכניתתא/ 623תכנית מס' 62318/10/1962
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3255/ במיתחם ביצרון08/02/2010
אור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 525/ 12/ ב/ מחמרכז מסחרי נווה סביון- אור יהודה07/03/2010
חולוןתוכניתח/ 152/ 5מגרש למסחר ומשרדים/ תעשיית עתירת ידע14/09/2009