ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2008069 מתאריך 14/04/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5428התנגדות לתוספת ארובה במסעדה בחזית הבניין האחורי
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5030התנגדות למתן היתר לבקשה להוספת יח' דיור+תוספת 3 קומות מעל בית קולנוע וחנויות מ
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5054התנגדות למתן היתר לבקשה להוספת יח' דיור+ תוספת 3קומות מעל בית קולנוע וחנויות
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5055התנגדות למתן היתר לבקשה להוספת יח' דיור+תוספת3 קומות מעל בית קולנוע וחנויות
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5056התנגדות למתן היתר לבקשה להוספת יח' דיור+תוספת3קומות מעל בית קולנוע וחנויות
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5058סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים בבית מדרגות ובחזיתות
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5059סירוב מתן היתר לבקשה להקמת מתקן שידור ע"ג עמוד חשמל קיים
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5060התנגדות למתן היתר לבקשה לאישור שימוש חורג ממגורים למרפאת שיניים לתק' של 10שנים
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5062התנגדות למתן היתר לבקשה לאישור שימוש חורג ממגורים למרפאת שיניים לתק' של10 שנים