ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'

מס' 68 מתאריך 17/03/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפוישות כלליתתא/ 2518/ 2/ תעאמתחם ויצמן ברקוביץ
נושאאישור פרוטוקולים משנה אאישור פרוטוקולים - ועדת משנה א'
בת יםבקשה ועדה מקומית490/ 89/ 7תוספת מחסן, בניה על הגג ושינויים בפרגולה
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3666/ 87/ 7פטור ממקום חניה
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3668/ 87/ 7הקטנת תקן חניה בני אפרים 211 ת"א
חולוןבקשה ועדה מקומית679/ 8014/ 7בקשה להיתר בניה, שד' דב הוז 19 חולון
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3669/ 87/ 7פטור מהסדר חניה - רח' פטאי יוסף 16 תל אביב
רמת גןבקשה ועדה מקומית857/ 86/ 7בקשה לתוספת שטח בית כנסת- הבילויים 44 ב' ר"ג
רמת גןבקשה ועדה מקומית858/ 86/ 7תוספת שטח בבית כנסת קיים
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3667/ 87/ 7פטור מתקן חניה גרשון שץ גגה 33