ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מס' 749 מתאריך 23/03/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בני ברקתוכניתבב/ 749מבני ציבור
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3388שכונת מגורים חדשה צפונית לגוש הגדול
בני ברקתוכניתבב/ 793תוספת שטחים -רח' רבי טרפון14/09/2009
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3656/ מחשכונת ידידיה - שינויי נגישות למגרשי מגורים בדרך בר-לב 216
רמת גןתוכניתרג/ 1420שביל מחבר בין רחובות גרנדוס וכנפי נשרים
נושאמחוז-תל-אביב(5)אישור פרוטקולים - ועדה מחוזית תל אביב
בת יםתוכניתבי/ 480תוספת זכויות בניה למגורים ברח' קלאוזנר 6 בת ים10/08/2011
הרצליהתוכניתהר/ 1737/ בהחלת תוכנית הר/ 2000 מרתפים10/04/2011
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3621מגורים- רח' אלנבי 39 פינת רח' ביאליק11/07/2012
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3783מגורים-שבזי 3229/08/2010
תל אביב-יפוישות כלליתניקוז/ תגפ/ 08/ 2הסדרת נחל כופר בקטע שכונת ידידיה
אור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאמדיניות הכשרת עבירות בניהמדיניות הכשרת עבירות בניה
נושאמחוז-תל-אביב(9)מינוי חבר לוועדת משנה א'
אור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אזור, כפר שמריהונושאתקן חניהתקן חניה
תל אביב-יפונושא450/ 26/ 50בקשה לאישור הסכם בין עיריית תל-אביב לבין חב' שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ
בת ים, הרצליה, תל אביב-יפותוכניתתמא/ 13/ 4תכנית מתאר ארצית חלקית לחופי הים התיכון, שינוי במחוז תל-אביב