ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2009016 מתאריך 01/11/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5032-5030תביעת פיצויים בגין תמ"א 36 א'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5029תביעת פיצויים בגין תמ"א 36 א'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5027פיצויים בגין אישור תכנית תמ"א 36 א'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5026פיצויים בגין אישור תכנית תמ"א 36 א'
קרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 06/ 5370התנגדות לשימוש חורג לגן ילדים
חולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחל/ 06/ 5435התנגדות להקמת גן סיפור הכינה נחמה