ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 1012 מתאריך 23/02/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3312/ מחמתחם מגורים- מבצע קדש08/02/2010
רמת גןתוכניתרג/ 1361התחדשות עירונית רח' מנשה השר משה06/07/2009
הרצליהתוכניתהר/ 2106מגורים רח' בילינסון28/04/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3596מתחם ליבר29/08/2010
רמת גןתוכניתרג/ 949/ אמגדל מגורים -הדר על הפארק14/09/2009
בני ברקבקשה ועדה מקומית526/ 85/ 7היתר בניה לאנטנה לפי סעיף 28 - בני ברק
בני ברקבקשה ועדה מקומית527/ 85/ 7מתן היתר בניה לאנטנה לפי סעיף 28
הרצליהבקשה ועדה מקומית680/ 83/ 7תחנת שאיבה בדב הוז - מתחם המסילה