ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 1016 מתאריך 30/03/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רמת גןתוכניתרג/ 1307הר נפוליאון13/10/2009
בת יםתוכניתבי/ 427התחדשות עירונית מתחם בר אילן-חשמונאים05/01/2012
הרצליהתוכניתהר/ 2106מגורים רח' בילינסון28/04/2010
בני ברקתוכניתבב/ 809בנין מגורים-טרומפלדור 714/09/2009
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3596מתחם ליבר29/08/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2986/ א/ מחמתחם בית ליסין29/08/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3785לבונטין 28 רוטשילד 106/07/2009
תל אביב-יפוישות כללית3664/ 87/ 7הקטנת תקן חניה רח' עזאי 40