ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2009070 מתאריך 30/03/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5533בקשה לתוספת בניה
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5263סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5024התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים הכוללים הקטנת פטיו
חולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחל/ 09/ 5035התנגדות למתן היתר לבקשה לסגירת מרפסת מקורה
חולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחל/ 09/ 5036התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה עבור 1 יח"ד בק. קרקע
הרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 09/ 5037התנגדות למתן היתר לבקשה לבניית קוטג'+בריכת שחיה
הרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 09/ 5048סירוב מתן היתר לבקשה לבניית קוטג'+בריכה