ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 1020 מתאריך 18/05/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רמת השרוןתוכניתרש/ 214/ ב/ 1בין רחוב הנביאים, הושע וכבישים ארציים מס' 5 ומס' 424/12/2009
רמת גןתוכניתרג/ 1100/ אאזור המטווח ר"ג24/03/2010
חולוןתוכניתח/ 152/ 3אזור תעסוקה16/08/2012
הרצליהתוכניתהר/ 2106מגורים רח' בילינסון28/04/2010
בת יםתוכניתבי/ 459מגורים רח' בן גוריון "מול הסלע"06/07/2009
רמת גןתוכניתרג/ 340/ ב/ 3שימושים נוספים בבורסה14/09/2009
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3596מתחם ליבר29/08/2010
הרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 2157תחנת שאיבה ובית עלמין כפר שמריהו10/08/2011