ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 1028 מתאריך 03/08/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רמת השרוןתוכניתרש/ 760אזור תעסוקה מסחר ובילויי [מזרחית למתחם הרב מכר}25/11/2010
בקשה ועדה מקומיתרש/ 05/ 197בקשה לשימוש חורג מסעדת דון ויטו
חולוןתוכניתח/ 152/ 3אזור תעסוקה16/08/2012
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3644מרכז נווה עופר
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3596מתחם ליבר29/08/2010
הרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 2157תחנת שאיבה ובית עלמין כפר שמריהו10/08/2011
רמת גןתוכניתרג/ 1428תוספת קומה לקניון איילון08/07/2010
חולוןתוכניתח/ 562מגדל מגורים בשדרה28/04/2010