ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מס' 755 מתאריך 21/09/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הרצליהתוכניתהר/ 2073/ א/ מחאזור מגורים מיוחד03/11/2011
נושאמחוז-תל-אביב(5)אישור פרוטקולים - ועדה מחוזית תל אביב
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3540שטחי תעסוקה,מסחר ומגורים. (בנין הסינרמה)25/03/2012
קרית אונותוכניתקא/ 401/ מחמבנה מגורים ומסחר בכניסה לאונו
גלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבנושאתביעה לפיצויים בגין תוכניתביעה לפיצויים-חב' החשמל
רמת השרוןתוכניתרש/ 1049/ מחהחלפת שטחים בכפר הירוק להרחבת שימושים . (אוהל קרקס)
בני ברקתוכניתבב/ 572/ פפארק הירקון בתחום רשות המקומית בני ברק
בת יםתוכניתבי/ 492עיבויי מתחם מגורים ברח' צבי יהודה17/03/2011
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3486הסדרת דרך-רח' קלישר03/11/2011
רמת גןתוכניתרג/ 1472/ אתל יהודה -התחדשות עירונית
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3856מתחם קרית ספר
רמת גןתוכניתרג/ 1267/ אמתחם הצלע
חולוןנושא32/ 34/ 52אישור הסכם בין עיריית חולון לבין יונייטד ישראל אפיל אינק.- בית לזרוס
תל אביב-יפונושא319/ 34/ 50אישור הסכם בין עיריית תל אביב לבין אלו"ט
חולוןנושא33/ 34/ 52אישור הסכם בין עיריית חולון לבין נעמ"ת - מעון ילדים
חולוןנושא31/ 34/ 52אישור הסכם בין עיריית חולון לבין אש"ל ולבין העמותה למען הקשיש
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3401/ אמתחם יגאל אלון עמק ברכה22/12/2011
אור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהותוכניתתמא/ 12/ 1תכנית מתאר ארצית למלונאות - שינוי מס' 121/09/2010