ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 1031 מתאריך 14/09/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ 305מתחם תעסוקה -כפר אז"ר25/11/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3596מתחם ליבר29/08/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3654שימור מבנה קופ"ח זמנהוף ויעודו למגורים28/04/2010
בני ברקבקשה ועדה מקומית528/ 85/ 7גנזך קידוש ה' בני ברק