ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 1033 מתאריך 19/10/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2566/ אמתחם קאנטרי קלאב ת"א07/03/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3596מתחם ליבר29/08/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3801ניתוק תחבורתי בין שכונת תל ברוך ונוה גן רמת השרון
רמת גןתוכניתרג/ 1416מגדלי הגפן30/05/2010
רמת גןתוכניתרג/ 340/ ג/ 30תוספת קומה למבנים עליהם חלה תמא/3807/10/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3654שימור מבנה קופ"ח זמנהוף ויעודו למגורים28/04/2010
קרית אונותוכניתקא/ 408הסדרת מגרש ספורט08/02/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2658/ דקרית עתידים- הרחבת שימושים24/03/2010