ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 1034 מתאריך 02/11/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2771"תע"ש השלום"29/08/2010
רמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ 305מתחם תעסוקה -כפר אז"ר25/11/2010
בת יםתוכניתבי/ 427התחדשות עירונית מתחם בר אילן-חשמונאים05/01/2012
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3596מתחם ליבר29/08/2010
בת יםתוכניתבי/ 456מתחם הנביאים והאורגים-עיבויי בינוי05/01/2012
רמת גןתוכניתרג/ 1416מגדלי הגפן30/05/2010
רמת גןתוכניתרג/ 1428תוספת קומה לקניון איילון08/07/2010
חולוןתוכניתח/ 562מגדל מגורים בשדרה28/04/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3711יבנאל 28-נווה צדק28/04/2010
רמת גןתוכניתרג/ 1431שני ביניני מגורים רח' מוריה08/05/2011