ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 1040 מתאריך 18/01/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רמת גןתוכניתרג/ 1302התחדשות עירונית27/02/2011
בני ברקתוכניתבב/ 771מתחם מגורים -רח' חזון איש08/07/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3753התחדשות עירונית נחלת יצחק16/12/2010
בת יםתוכניתבי/ 400/ 5שינויי בזכיות באזור התעשיה בת-ים26/01/2011
רמת גןתוכניתרג/ 1393רחוב הרכסים26/01/2011
רמת גןתוכניתרג/ 1416מגדלי הגפן30/05/2010
חולוןתוכניתח/ 499/ אאזור תעסוקה חולון - הרחבת דרכים22/12/2011
רמת גןתוכניתרג/ 1255/ 2/ במגורים-סביוני מגן רחוב החולה22/10/2012