ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'

מס' 79 מתאריך 07/06/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3677/ 87/ 7הקטנת תקן חניה - רובינשטיין יצחק 20
בת יםישות כלליתבי/ 79/ א/ בינוי/ טופבאןתכנית בינוי מלון טופבאן בבת ים- בי/ 79/ א
חולוןישות כלליתח/ 370/ בינוי/ עוזי נרקיסשינוי בינוי- ח/ 370- רחוב עוזי נרקיס
חולוןישות כלליתח/ 370/ בינוי/ מנחם בגיןשינוי בינוי ח/ 370- רחוב מנחם בגין
חולוןישות כלליתח/ 370/ בינוי/ דרך בגיןשינוי בינוי ח/ 370- רחוב מנחם בגין- גוש 6873 חלקה 81, 9- מגרש 2
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3681/ 87/ 7הקטנת תקן חניה- רחוב גבעתי 4 יד אליהו ת''א
רמת השרוןבקשה ועדה מקומית440/ 8023/ 7בקשה לשימוש חורג- מסעדת שיפודי ציפורה רמת השרון
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3682/ 87/ 7הקטנת תקן חניה- רח' רפידים וגן רפופורט- תל ברוך, תא/ 2308