ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'

מס' 80 מתאריך 06/07/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בת יםישות כלליתבי/ 79/ א/ בינוי/ טופבאןתכנית בינוי מלון טופבאן בבת ים- בי/ 79/ א
רמת השרוןבקשה ועדה מקומית440/ 8023/ 7בקשה לשימוש חורג- מסעדת שיפודי ציפורה רמת השרון
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3683/ 87/ 7הקטנת תקן חניה- רח' רפידים 14 תל ברוך, ת''א