ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 1055 מתאריך 19/07/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חולוןתוכניתח/ 152/ 3אזור תעסוקה16/08/2012
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3596מתחם ליבר29/08/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3590מתחם מגורים ברחוב רוממה31/08/2011
חולוןתוכניתח/ 499/ אאזור תעסוקה חולון - הרחבת דרכים22/12/2011
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3754הגדלת זכויות למגורים רח' אונטרמן10/08/2011
חולוןתוכניתח/ 578בנין מגורים רח' מסילת העולים 911/07/2011
בת יםישות כלליתבי/ 79/ א/ בינוי/ ביץתכנית בינוי מלון ביץ בבת ים- בי/ 79/ א