ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2009209 מתאריך 04/03/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 08/ 5370התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומת קרקע וקומה ראשונה
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5120סירוב מתן היתר לבקשה לחידוש שימוש חורג לעסק של מכבסה
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5431סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים ולאישור מצב קיים
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5433סירוב מתן היתר לבקשה לסידור מקום חניה בחצר הבניין
גבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 09/ 5456התנגדות למתן היתר לבקשה להרחבת בית מגורים קיים בקיר משותף
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5460התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
רמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 10/ 5026ערר על שינויים בבניין חדש בית הרופאים
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5034סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים