ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2010013 מתאריך 18/10/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ 02/ 511תחנת תדלוק - קיבוץ סופה15/02/2012
שמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ 03/ 234/ 11מושב שיבולים
שקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 129/ 7הרחבת מרכז שפירא
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 90תחנת כיבוי אש באזור תעשיה, קריית מלאכי
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 85תחנת תדלוק בדרך מס' 3126/09/2011
אשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 94התחדשות אורבנית, פיני בינוי ברחוב הדקל - רובע א'
באר טוביה, קרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 156/ 1''גן גיבשטיין'' - הועדה לפי סעיף 77-79 לחוק - בשטח מועצה אזורית באר טוביה
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 22מגורים ומסחר מגרש 1380 שכונה 1 - חורה26/01/2012
אילתתוכנית2/ 03/ 235/ 10מגרש 330 משעול הזית 12 שחמון 431/08/2011
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 74שינוי יעוד משפ"פ וקרקע חקלאית למבני משק, באר טוביה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 196/ 1מסעדת ''סלבדור'' מבואה דרומית
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 105מגרש 77 רח' בן סרוק מנחם 6 שכ' נאות לון26/09/2011
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 189מטווח עירוני באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 167/ 52הקמת חניה ציבורית, רח' המנוף א.ת. עמק שרה באר שבע
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 29מגרש 35 שכונה 21 ערערה בנגב
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 320/ 7הגדלת זכויות בניה שכ' 30 מגרש 4 - כסייפה14/11/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 25מגרש A 68, רחוב אהרון מסקין 48, שכ' נווה מנחם14/06/2011
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 138/ 5מ.ט.מ. משען
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 200בית עלמין נוצרי