ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2010007 מתאריך 04/10/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 93אקואריה - אילת27/09/2005
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 172אקואריה - חבל אילות27/09/2005
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 108נחל שלמה אילת
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 135תוספת קומה לבניין ברחוב הרצל - אופקים25/11/2010
ערדתוכנית24/ 02/ 151גבעות מזרחיות ערד
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 18בקשה לשימוש חורג להקמת 6 חדרי אירוח, מבנה לשירותי תיירות ומצללות
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 22שימוש חורג להקמת 4 יחידות אירוח ומצללות - עין יהב
שקמיםתוכניתתתל/ 28/ 156/ אהפרדה מפלסית ניצנים06/04/2011
גלילית מחוז צפון, הגליל המזרחי, הגליל התחתון, מבוא העמקים, נצרת עיליתתוכניתתמא/ 37/ ב/ 5מערכת הולכת הגז הטבעי בקטע תחנת בית קשת ועד אזור תעשיה ציפורית11/06/2012
שקמים, לכישתוכניתתממ/ 4/ 14/ 75תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום - תממ/ 4/ 14 שינוי מס' 75 ישוב כפרי כרמי- קטיף27/10/2011