ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2010015 מתאריך 22/11/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ 03/ 233/ 3מושב מבטחים01/11/2012
בני שמעון, שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 523המרכז האזורי אבו בסמה
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 180בניה צמודת קרקע ברחוב השיטה (סמוך למלון המלך שאול)19/07/2012
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 82דרך גישה לסנסנה
רמת נגב, שמעונים, אשכולתוכניתד/ 20/ 02/ 313דרך מס' 10 קטע ניצנה - חלוציות - שינוי תוואי22/10/2012
שקמים, חוף אשקלוןתוכניתד/ 6/ 03/ 311חיבור מסילת חלץ לתחנת כח רוטנברג