ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2010008 מתאריך 01/11/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (3)דיון עקרוני
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 49/ אמגרש 119 א' - החוף הצפוני - אילת20/08/2006
אשדודתוכניתד/ 455/ דשינוי מס' 4 לתכנית מס' ד/45529/01/1970
אשדודישות כללית3/ 03/ 104 (א)בקשה להיתר להרחבת דירה בקומת עמודים + פרגולה בחצר האחורית
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 18בקשה לשימוש חורג להקמת 6 חדרי אירוח, מבנה לשירותי תיירות ומצללות
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 22שימוש חורג להקמת 4 יחידות אירוח ומצללות - עין יהב
גלילית מחוז הדרום, תמר, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית19/ 02/ 110/ 34מחלפון כביש 40- רמת חובב14/06/2011
שקמים, לכישתוכניתתממ/ 4/ 14/ 75תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום - תממ/ 4/ 14 שינוי מס' 75 ישוב כפרי כרמי- קטיף27/10/2011