ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2010010 מתאריך 08/11/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 123שכונת רפאלי - אזור ברנע27/12/1999
שמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 03/ 146/ 4שינוי בקו בנין בדרל ארצית - משק 86 מושב גילת
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 163שינוי לתכנית מתאר - רחוב גולני אפרידר - אשקלון
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 116חוף הים אזור ר''א - אשדוד
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 41רחוב רנה קסן 23 - באר שבע17/06/2009
אשדודתוכנית3/ 03/ 127/ 10שינוי יעוד הקרקע והגדלת זכויות בניה למבנה קיים רובע טו' - אשדוד05/01/2012
רמת נגבתוכנית20/ 02/ 311שמורת טבע חולות נחל סכר14/06/2011
תוכנית30/ 03/ 306/ 1תוספת מגורים ומגורים זמניין - מושב עין יהב10/04/2011
בני שמעון, שומריהתוכנית7/ 03/ 439/ 1הרחבת הישוב שומריה05/07/2011
שמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 02/ 328/ 21חלקה 62 מושב מלילות26/01/2011
תוכנית10/ 03/ 297קידוח נאות הכיכר 7, 7א', 8
רמת נגב, טלליםתוכנית20/ 03/ 142/ 3הסדרת אזור המגורים, מבני הציבור ודריכם בקיבוץ טללים13/03/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 24מבנה מגורים ברחוב מאיר נקר 5 שכונת רמות10/04/2011
אילתתוכנית2/ 03/ 123/ 8בניין 1108 רחובלוס אנג'לס21/07/2011
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 47בתי מגורים ברחובות דדוגית 5 ונצרים 1 מגרשים 20, 24 נאות קטיף17/03/2011
באר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 23חלקה 11 - מושב בצרון23/02/2011
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 115ריף הדולפינים אילת
תוכנית10/ 02/ 100/ 79מסוף אשלג במתקן צפע10/04/2011
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 116מגרש 169 - סמטת הר שלמה 6, שחמון 8 - אילת26/01/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 159/ 16מגורים במגרש מס' 2 רחוב אסא 4 שכונת וילות מצדה04/01/2011
באר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 72מגרש 113 אזור תעשיה כנות
שקמים, יואבבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 136שימוש חורג להקמת מבנים ניידים להתארגנות בזמן ההקמה
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 269מחצבת גיר צמר דרום
אילתישות כללית2/ 02/ 101/ יט'בקשה לפי פרק ה' סעיף 6 לתכנית מיתאר אילת לתוספת חדר תינוקות במתנ"ס קולייר
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 121טורבינות רוח רמת יותם