ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2010016 מתאריך 27/12/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר טוביה, שקמים, באר-טוביה, יואבתוכניתד/ 8/ 02/ 101/ 64מחלף ראם - כבישים 40/3 - באר טוביה
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
בני שמעון, להבים, שמעוניםתוכנית7/ 03/ 473יער גבעות גורל21/05/2012
שקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 112/ 8מושב עוזה - הרחבה
אשדודתוכנית3/ 03/ 119/ 3מלונאות ונופש בחוף לידו אשדוד
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 185שמורת טבע ''חולות סמר''15/05/2011
רמת נגב, שמעונים, אשכולתוכניתד/ 20/ 02/ 313דרך מס' 10 קטע ניצנה - חלוציות - שינוי תוואי22/10/2012
אשדודתוכנית3/ 03/ 109/ 17איחוד מגרשים 102-103 ושינוי יעוד הקרקע והוראות בינוי - רח' רבי יהודה הנשיא26/09/2011