ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2010011 מתאריך 13/12/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תוכנית12/ 02/ 147/ 3כפר קהילתי שחרות - חבל אילות
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 94שכונת נחל רודד צפון אילת
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 97חוות הגמלים - אילת
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אילתתוכנית2/ 03/ 162/ 1מלון הנסיכה - חוף דרומי - אילת15/05/2011
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 38כפר סטודנטים דימונה15/05/2011
אילתתוכנית2/ 03/ 102/ 29קיוסק בשדרות התמרים אילת26/06/2011
בני שמעון, שקמים, לכישתוכנית7/ 02/ 305/ 76יערות להב שומריה
שמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 17הגדלת זכויות בניה ותוספת חזית מסחרית שכונה 7 חורה26/06/2011
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 45בית חולים סיעודי + מסחר ומגורים שכונת נאות הללי, דימונה17/03/2011
אילתתוכנית2/ 03/ 235/ 8מבנה צמוד קרקע במגרש 33223/02/2011
קרית גתתוכנית9/ 03/ 122/ 13קניון קרית גת רובע פז23/02/2011
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 320/ 6הגדלת זכויות בניה כסייפה שכונה 30 מגרשים 65-6623/02/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 25מגרש 290 רח' צבי רן 15 שכ' רמות26/01/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 26מגורים במגרש 509 שכ' רמות14/06/2011
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 184מגרש 10262 רח' אבן שושן 35 נאות לון15/05/2011
דימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 75מגורים במגרש 521 בשכונת הערבה23/02/2011
אילתישות כללית2/ 02/ 101/ טזבקשה להיתר לשדרוג מתקן אחסון ושנוע כי"ל דשנים בנמל אילת
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 23מגורים במגרש B 124 ברחוב ילין שטקליס 7 שכונת נווה מנחם באר שבע23/02/2011
אשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 26הוספת יח''ד במתחם משולב למגורים, מסחר ותעסוקה - מגרש 1 ג' - קרית מע''ר צפון10/04/2011
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 300/ 1בריכת מים מרשם23/02/2011
אשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 57תוספת יח''ד וזכויות בניה - רובע יא' אשדוד22/08/2011
קרית גתתוכנית9/ 03/ 106/ 4דו-משפחתיים בשכונת מגדים נווה שלום קריית גת04/01/2011
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 203מגורים בשד' רגר - מס' קודם 5/ מק/ 256823/02/2011