ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2010009 מתאריך 06/12/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשדודתוכנית3/ במ/ 196רובע טו' - אשדוד09/11/1995
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 23שטח לבנייני ציבור מצפה רמון01/06/2010
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
רמת נגבתוכנית20/ 02/ 101/ 67פיתחת ניצנה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 41רחוב רנה קסן 23 - באר שבע17/06/2009
שדרות, שמעוניםתוכנית21/ 02/ 101/ 34תכנית מתאר שדרות
שמעוניםתוכנית7/ 02/ 303/ 41חלק מתכנית מתאר שדרות שהינה בשער הנגב
שקמים, יואב, לכישתוכנית6/ 02/ 301גן לאומי תל לכיש ותל מרשה - הרחבה
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 184הקמת אזור שרות ואחסנה ליד שדה תעופה עובדה
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 13מכון לטיפול בשפכים ''לכיש''07/11/2011
גלילית מחוז הדרום, שמעונים, ערערה בנגב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתד/ 11/ 03/ 265מסילת ברזל לבסיס נבטים והיישוב ערערה בנגב
אשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 56שינוי יעוד במגרש מסחרי ברובע יא'26/01/2012
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 18בקשה לשימוש חורג להקמת 6 חדרי אירוח, מבנה לשירותי תיירות ומצללות
שקמים, שפירתוכניתד/ 6/ 03/ 314כביש גישה לאחוזם
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 22שימוש חורג להקמת 4 יחידות אירוח ומצללות - עין יהב