ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים

מס' 6 מתאריך 12/12/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
בני שמעון, להבתוכנית7/ מפ/ 1002מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ להב (ליד שומריה)09/01/2012
חבל אילות, לוטןתוכנית12/ מפ/ 1004מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ לוטן30/01/2012
בני שמעון, דבירהתוכנית7/ מפ/ 1021מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ דביר24/05/2012
עומרתוכנית14/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי עומר24/04/2012
שמעונים, מרחבים, בטחהתוכנית7/ מפ/ 1024מתקן פוטו-וולטאי מושב בטחה25/03/2012
שמעונים, מרחבים, פדוייםתוכנית7/ מפ/ 1027מתקן פוטו וללטאי מושב פדויים25/03/2012
שמעונים, שדות נגב, כפר מימוןתוכנית7/ מפ/ 1028מתקן פוטו-וולטאי כפר מימון22/02/2012