ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2011001 מתאריך 10/01/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תוכנית10/ 02/ 100/ 55בריכות אידוי מפעלי ים המלח
תוכנית30/ 03/ 118/ 6אורחן עין יהב
נתיבותתוכנית22/ 02/ 127נתיבות מערב - שלב ב' - נתיבות18/08/2008
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 143שפת המדבר - מצפה רמון
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 292אתר לסילוק פסולת יבשה כוכב
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 112/ 7מכרות תמנע26/01/2012
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 36שיקום אתר לכריית חול ע''י הטמנת פסולת יבשה דימונה01/12/2011
תמרתוכנית10/ 02/ 100/ 67ישובי כיכר סדום
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 166בית הספר הטכני של חיל האויר - הרחבה15/05/2011
ירוחםתוכנית26/ 02/ 107/ 30בית ספר לפזורה הבדואית בפריפריה של ירוחם
תמר, נאות הככרתוכנית10/ 02/ 100/ 76מגרש 53 נאות הכיכר אזור מגורים וארוח כפרי
שקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 9הרחבת אזור תעשיה קיבוץ נגבה15/02/2012
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 40מרכז מסחרי ותחנת תדלוק דימונה
רמת נגבתוכנית20/ 02/ 311שמורת טבע חולות נחל סכר14/06/2011
שדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 35שכונה צפונית א', מרכז רובעי וקריית חינוך שדרות05/01/2012
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 175מתחם נורית באר שבע14/06/2011
אילתתוכנית2/ 03/ 202/ 5שינוי בזכויות בניה משעול פיקוס 3, 4 מערב 6 אילת10/04/2011
רמת נגב, טלליםתוכנית20/ 03/ 142/ 3הסדרת אזור המגורים, מבני הציבור ודריכם בקיבוץ טללים13/03/2012
ירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 64מגורים במגרש 64B רחוב ההגנה 64/2 שכונת נאות הדר - ירוחם10/04/2011
שמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 8מושב שדה צבי מגרש 34422/12/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 27מגורים במגרש מס' 291 רחוב ד''ר שלמה צבי רן 17 שכונת רמות17/03/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 184/ 13מגורים ברחוב הר חרמון מס' 41 שכונת רמות באר שבע10/04/2011
שקמים, יואבתוכנית9/ 02/ 101/ 46הרחבת בית עלמין קיים של קרית גת ובתחום מונציפאלי של מועצה אזורית יואב21/07/2011
שמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכנית7/ 03/ 542אזור אחסנה ומעבר כרם שלום
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 24מגרש A 218 רחוב יוכבד בת מרים 1 שכונת נווה מנחם17/03/2011
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 269מחצבת גיר צמר דרום
שקמים, לכיש, מנוחהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 137בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי קיים לשיפוץ משטחי עץ
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, פארןבקשה ועדה מקומית30/ 06/ 23הקמת 6 יח' אירוח, מבנה תיירות לשימוש משותף וממ"ע
שקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 4מאגר למי שטפונות וקולחין קיבוץ נגבה
אשדודישות כללית3/ 03/ 115/ 11/ הבקשה להיתר להקמת קירות מבודדי רעש במתקן 25 והברכה סה"כ אורך 47.75 מ'
אשדודישות כללית3/ 03/ 115/ 11/ ובקשה להיתר להקמת בריכת מי נגר חדשה ותחנת שאיבה