ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2011001 מתאריך 17/01/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
דימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 70שינוי יעוד למגרים, מסחר ותעסוקה - רחוב שיבולים14/06/2012
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 46תחנת כוח דרום במחזור משולב ובקוגנרציה בהספק של 120 מגוואט בתחום מפעל D.S.I
דימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 74יצירת 18 מגרשי מגורים, שכ' שבעת המינים, דימונה19/11/2012
מצפה רמון, רמת נגבתוכנית20/ 03/ 317גן לאומי ''ציר צבעי הרמון'' מכתש רמון
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 22מגורים ומסחר מגרש 1380 שכונה 1 - חורה26/01/2012
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 188הודעה לפי 77-78 מתחם המלאכה באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 24מגורים במגרשים 27, 136 שכונת דרום באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 110רחוב שח''ל 41, שכונה א', באר שבע
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 546שכונה 9 ערערה בנגב
באר שבעתוכנית5/ 03/ 134/ 39שינויים במגרשים 200, A 200 שכ' נווה נוי26/11/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 215/ 12מגורים ברחוב יצחק מודעי 15 שכונת רמות ד'22/12/2011
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 302/ 24בית אריזה של''ח
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 91תכנית איחוד וחלוקה להסדרת מצב קיים בקריית מלאכי
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 190מגרש 1074 רחוב משה וילנסק 12 שכונת נאות לון באר שבע10/08/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 150קיוסק ברחוב השלום שכונה ג', באר שבע05/01/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 218/ 621 קוטג'ים טוריים שכ' נווה זאב פלח 6
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 111רחוב הכותל המערבי שכ' א' - באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 160/ 59מגורים ברחוב איילהמס' 22, 24 שכ' ה' באר שבע
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 104/ 34דיור מיוחד בשכונת ברנע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 68מגורים במגרש A 1208 רח' גרינשפן 23 שכ' נווה מנחם19/07/2012
שקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 251/ 3שמורת טבע גבעות צפית