ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2011001 מתאריך 03/01/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 108נחל שלמה אילת
אשדודתוכניתד/ 455/ דשינוי מס' 4 לתכנית מס' ד/45529/01/1970
מיתרתוכנית15/ 02/ 101/ 14שכונת הכלניות מיתר
גלילית מחוז הדרום, רמת חובב, רמת נגבתוכניתד/ 11/ 03/ 266מסילת ברזל לעיר הבה"דים26/11/2012
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 101/ 5אזור תעשיה במרכז אזורי חבל אילות
שקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 129/ 7הרחבת מרכז שפירא
באר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 16תוספת שימוש למגרש משק עזר10/04/2011
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 207/ 2מרכז אזורי בני שמעון
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 127תוספת זכויות במגרשים ברובע הסיטי
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרום23/01/2000
שקמים, יואבתוכניתתתל/ 29/ אתחנת כח דליה אנרגיות12/09/2011
תוכניתתמא/ 3/ 100תוכנית תמא/ 3/ 100
גלילית מחוז הדרום, תמר, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית19/ 02/ 110/ 34מחלפון כביש 40- רמת חובב14/06/2011
אשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 65הודעה לפי סעיפים 77 ו- 78 - רובע ד' אשדוד