ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2010008 מתאריך 29/12/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
בני שמעון, בית קמהתוכנית31/ 02/ 305/ 88תחנה ובריכות בית קמה
גלילית מחוז הדרום, תמר, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית19/ 02/ 110/ 34מחלפון כביש 40- רמת חובב14/06/2011
אשדודנושאאשדוד/ 1001מט"ש אשדוד - הרחבה ושדרוג המט"ש