ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2011002 מתאריך 31/01/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שדרות, שמעונים, שער הנגבתוכנית21/ 02/ 101/ 33שכונת יוקרה- אתר חירום- קטע ו'- שדרות15/02/2012
שקמים, שפיר, נעםתוכנית6/ 03/ 114/ 4הרחבת מושב נועם
שקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 234/ 47חווה הפרסה - מושב חלץ
שקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ 4הרחבת אזור מבני משק - גלאון
בני שמעון, דבירהתוכנית31/ 03/ 103/ 7קיבוץ דביר - אזור המגורים והקהילה
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 297/ 2מגרשים 106, 107 שכונה 13 כסייפה
שמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ 03/ 545אזור תעסוקה מושב ישע
שמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 17מגרש 526 מבועים15/02/2012
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 168מגורים ומסחר ברחוב יוסף סמלו 1
שמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 03/ 226/ 6מגרש 261 מו/ב קלחים26/01/2012
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 191תחנת שאיבה שכונת ברנע ב' ו- ג' אשקלון
באר שבעתוכנית5/ 03/ 212/ 14פארק הילדים באר שבע
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 81בית צמוד קרקע במגרש א 540 שכונת יעלים
אבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, אבו קורינאתתוכנית28/ 03/ 202שכונת אל ע'נאמי - אבו קרינאת
שמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 8מגרש 53 - מושב מסלול (מספר קודם 7/ מק/ 2133)11/09/2012
אבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, אבו תלולתוכנית28/ 03/ 1101מרכז שרותים לישוב אבו תלול
אבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, אבו תלול, תחום מחוזי גליליתוכנית28/ 02/ 111תכנית מתאר אבו תלול
אבו בסמה, אבו קורינאתתוכנית28/ 03/ 223/ 1מרכז שירותים אבו קרינאת מגרשים 901, 901A, 905, 90409/08/2012