ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2011002 מתאריך 21/02/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אבו בסמה, עומר, שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 15תכנית מיתאר לישוב תל שבע 2025 וקטע דרך אזורית מס' 31 א'01/12/2011
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 112/ 7מכרות תמנע26/01/2012
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 163פארק נחל באר שבע21/07/2011
שמעונים, מרחבים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 525יער ניר משה26/09/2011
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 138/ 6מתחם שדרות דרום אפריקה - המח"ל - בר כוכבא10/08/2011
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 185שער לנוי בשכונת נווה נוי05/01/2012
אשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 33תוספת יח''ד במגרש 4 רחוב יהודה הלוי רובע ה'10/08/2011
אשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 34מתחם רחוב ארלוזורוב, רחוב אליאשבילי, רח' אלכסנדר פן - רובע ה' אשדוד10/08/2011