ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2011002 מתאריך 07/02/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 56רב מכר - מרכז אזרחי - באר שבע14/06/2011
שדרותתוכנית21/ 02/ 120שכונת בן-גוריון ב' - שדרות09/08/2006
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אילתתוכנית2/ 03/ 162/ 1מלון הנסיכה - חוף דרומי - אילת15/05/2011
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 250תחנת שאיבה כתף אברהם21/07/2011
אופקיםתוכנית23/ 03/ 127אזור תעשיה דרומי - אופקים
אילתתוכנית2/ 03/ 102/ 29קיוסק בשדרות התמרים אילת26/06/2011
באר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 15מושב אמונים - באר טוביה
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 137/ 10מאגר מי קידוחים ממערב לקיבוץ יוטבתה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 160/ 58סופר פארם רח' המשחררים 7010/08/2011
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 412/ 3תכנית איחוד וחלוקה ושינוי יעודי קרקע בשכונה 9 - חורה05/01/2012
אילתתוכנית2/ 03/ 239בריכת מקורות באזור המשתלות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 45מגורים במגרש A 544 ברחוב זהרי 22 שכונת רמות22/12/2011
ערדתוכנית24/ 03/ 104/ 19אזור תעשיה משולב עם מסחר14/06/2011
דימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 73הגדלת שטח מסחרי רחוב מ''ג מעפילים
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 73רחוב ירושלים הלשמה - בית מס' 43010/08/2011
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 172/ 23אזור מגורים ומבנים למוסדות ציבור בשכונה 11 תל שבע
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 74מבנה מגורים במגרש 361 שכונת יעלים10/08/2011
אופקיםתוכנית23/ 03/ 104/ 8מגרש 333 - שכונת שפירא - אופקים14/06/2011
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 21מגרש 84 שכונה 3 לקיה15/05/2011
אילתתוכנית2/ 03/ 235/ 9שינוי בזכויות בניה במגרש 318 שכונת שחמון רובע 410/08/2011
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 23מגרש 87 שכונה 3 לקיה26/06/2011
נתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 23שכונת החורש05/01/2012
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 361/ 3מגרש 11 שכונה 1 לקיה14/06/2011
אשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 57תוספת יח''ד וזכויות בניה - רובע יא' אשדוד22/08/2011
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 87מכון שאיבה בפארק חצרים
באר שבעתוכנית5/ 03/ 111/ 12מגרש 905 מבנים ומוסדות ציבור ברחוב יוסף בן ממתיהו A 28 שכונה ד'09/08/2012
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 118מבנה צמוד קרקע במגרש מס' 180 שכונת שחמון10/08/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 67רחוב חוה 30, שכונת נווה מנחם01/12/2011
אשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 48קביעת כניסות חדשות למגרש לתחנת דלק - אשדוד (מס' קודם 3/ מק/ 2210)
שקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ 5גלאון - החלפת שטחים מגורים - מגורים מיוחד - מס' קודם 6/ מק/ 214309/08/2012
אשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 49אזור תעשיה 2 - רח' האורגים אשדוד - מס' קודם 3/ מק/ 213919/07/2012
שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 46פארק תעשיות ''ספירים'' ואזור מוניציפאלי שער הנגב מזרח - מס' קודם 7/ מק/ 2140
שמעונים, תל שבעישות כללית7/ 02/ 172/ 1/ אבקשה להיתר בניה לבית ספר מקיף תל שבע -