ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2011003 מתאריך 07/03/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אבו בסמה, עומר, שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 15תכנית מיתאר לישוב תל שבע 2025 וקטע דרך אזורית מס' 31 א'01/12/2011
ערדתוכנית24/ 02/ 101/ 39אתר לסילוק פסולת יבשה ושיקום אתר לכריית חול - ערד
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 509אתר לטיפול ויצור קומפוסט עצמונה16/06/2011
שקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 02/ 267/ 1הסדרת הדרכים בהרחבה הקהילתית של קיבוץ נגבה
שמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 4משק 25 - מושב זרועה14/06/2011
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 17הרחבת שכונה א' - שגב שלום05/01/2012
באר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 9יצירת מגרש לתעשיה במושב תימורים07/11/2011
רהטתוכנית17/ 03/ 245/ 7שכונה 21 מגרש 3 רהט26/06/2011
שקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ 03/ 147/ 6תוספת 19 יח"ד שכונת החורשה - מושב זרחיה07/11/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 26מגורים במגרש 509 שכ' רמות14/06/2011
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 22שכונה 3 מגרשים 9 לקיה26/06/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 25מגרש A 68, רחוב אהרון מסקין 48, שכ' נווה מנחם14/06/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 149מגורים ג' 3 רחוב ארלוזורוב פינת גולמב שכ' ג'15/05/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 106קניון באר שבע - שינוי בזכויות הבניה ותוואי דרך שד' טוביהו05/01/2012
דימונהתוכנית25/ 02/ 149אתר לכריית חרסית ממשית- צפון
אשדודישות כללית3/ 03/ 115/ 11/ הבקשה להיתר להקמת קירות מבודדי רעש במתקן 25 והברכה סה"כ אורך 47.75 מ'
אשדודישות כללית3/ 03/ 115/ 11/ ובקשה להיתר להקמת בריכת מי נגר חדשה ותחנת שאיבה