ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2011003 מתאריך 28/02/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
אשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 30רובע ח' - אשדוד
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 108נחל שלמה אילת
תמר, נאות הככרתוכנית10/ 02/ 100/ 76מגרש 53 נאות הכיכר אזור מגורים וארוח כפרי
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 133/ 1תיירות - חניון קמפינג משולב מדברי במחצבת גבס22/08/2012
דימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 72אזור תעסוקה קלה ומלאכה בית עלמין בדימונה
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 25שינוי זכויות בניה - מגרש 218 שכונה 2 ערערה26/01/2012
שקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 8מאגר ניצנים
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 89בית הכנסת ''אליהו הנביא''21/05/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 103מגרשים 400-404 רחוב שלמה עדני נאות לון
אשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 46בית הצומת - אזור תעשיה כבדה אשדוד
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 70מלון אסטרל סיסייד אילת
ירוחםתוכנית26/ 02/ 107/ 33מגורים ב', מבנים ומוסדות ציבור, שכונת אלי כהן22/08/2012
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 92''לב הפארק'' מגרש מס' 113
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 200בית עלמין נוצרי
שמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכנית7/ 03/ 225/ 4תחנת שאיבה כרם שלום01/11/2012
שמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ 03/ 110/ 5מתקן קומפוסט סעד
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 305/ 90חממות חקלאיות לתל שבע21/05/2012
באר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 10הוספת פל''ח בחלקת מגורים של נחלה במושב נווה מבטח