ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2011004 מתאריך 04/04/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 326/ 3מגורים 68 שכ' 4 א' ערערה בנגב14/06/2011
אבו בסמה, עומר, שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 15תכנית מיתאר לישוב תל שבע 2025 וקטע דרך אזורית מס' 31 א'01/12/2011
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 102שמורת טבע מסיב אילת24/09/1981
שמעונים, אשכול, תלמי יוסףתוכנית7/ 02/ 255/ 13מושב תלמי יוסף הרחבה
ערבה תיכונהתוכנית16/ 03/ 189בריכת אגירה למים שפירים ליד להבים26/09/2011
מצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 114/ 10שכונת הגמל - מצפה רמון
רמת נגבתוכנית20/ 02/ 311שמורת טבע חולות נחל סכר14/06/2011
שקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ 03/ 203/ 3דרך גישה לתחנת רכבת - כפר מנחם21/07/2011
אופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 23תחנת תדלוק בני יוסף
להביםתוכנית20/ 02/ 310/ 1דרך היין ברמת הנגב - 1, 3, 4
רמת נגבתוכנית20/ 02/ 310/ 2חוות חקלאיות תיירותיות בדרך היין - חוות מס' 17-19 (צפון מערבית לקיבוץ שדה בוקר
מצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 144דרך היין - חווה מס' 13
קרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 166/ 1הארגז -פארק תעשיות קריית מלאכי10/08/2011
להביםתוכנית20/ 02/ 310/ 3חווה מס' 23 בדרך היין
אבו בסמה, קאצר א-סרתוכנית28/ 03/ 114מגרשים למוסדות ציבור שכונות 2 ו- 4 קאסר א-סר31/08/2011
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 85תחנת תדלוק בדרך מס' 3126/09/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 65מגורים במגרש מס' 1974 שכונת נווה מנחם21/07/2011
תמר, סדום(מפעלי ים המלח)תוכנית10/ 02/ 100/ 80מפעלי ים המלח - בריכות אידוי דרומיות ושטחי אגירת שטפות
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 21מגרש 39 שכונה 10 חורה26/06/2011
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 186/ 5מגרש B 4 - קריית חינוך מ.א. אשכול10/08/2011
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 121טורבינות רוח רמת יותם
גלילית מחוז הדרום, תמר, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית19/ 02/ 110/ 34מחלפון כביש 40- רמת חובב14/06/2011
מיתרתוכנית15/ 03/ 111בית כנסת כרמית25/05/2011
אשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 49אזור תעשיה 2 - רח' האורגים אשדוד - מס' קודם 3/ מק/ 213919/07/2012