ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2011004 מתאריך 02/05/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 03/ 110/ 17שכונת המאפיה - שימוש מעורב - אילת24/04/2012
מיתרתוכנית15/ 02/ 107ישוב פרברי חירן (מס' קודם 11/ 02/ 241)
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
עומרתוכנית14/ 02/ 100/ 43מועדון + 50 - ברחוב אשל 67 א' - עומר
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 295יער כוכב מיכאל13/03/2012
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 122מצודת אשדוד ים מוקד תיירותי ימי ארכאולוגי - אשדוד07/11/2011
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 312/ 7שכונה 1 מגרש 145 ערערה בנגב10/08/2011
אשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 56שינוי יעוד במגרש מסחרי ברובע יא'26/01/2012