ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2011004 מתאריך 28/03/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 02/ 248/ 9הרחבת דרך כסייפה09/08/2012
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
ירוחםתוכנית26/ 02/ 122/ 1מתחמי תיירות ירוחם
שקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ 4הרחבת אזור מבני משק - גלאון
רמת נגב, רביביםתוכנית20/ 03/ 106/ 4אזור תעשייה ומשק - רביבים
ירוחםתוכנית26/ 02/ 122/ 4מתחם חממות ירוחם
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 313/ 6שכונה 3 מגרשים 60-56 - ערערה בנגב
אופקיםתוכנית23/ 03/ 128קרית מנחם - הרובע הדרומי03/11/2011
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 24שכונה 10 מגרש 14 חורה
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 168מגורים ומסחר ברחוב יוסף סמלו 1
רמת נגבתוכנית20/ 02/ 319ביתן השומר - רוח מדבר
שקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 9ניצנים - אזור ספורט, תעסוקה ומבני משק
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 128תוספת יח''ד וזכויות בניה במגרשים למגורים רובע ט''ז אשדוד21/05/2012
שמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 19מגרש 60 שכונה 4 חורה
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 26מגרש 60 שכונה 3 לקיה09/08/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 51מגורים במגרש מס' B 482 ברחוב רנה קסן 36 שכ' רמות
שקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 232/ 1גן לאומי בית גוברין
רהטתוכנית17/ 03/ 424השגה - אזור מלאכה ותעשיה מגרש מס' 63 - שינוי לתכנית 7/ בת/ 31
שקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 234/ 48חוות לולים מושב חלץ
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 187מתקני ספורט במתחם מקיף ה' שכונת ברנע אשקלון01/11/2012