ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2011005 מתאריך 11/04/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שקמים, יואב, לכישתוכנית6/ 02/ 301גן לאומי תל לכיש ותל מרשה - הרחבה
שקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 13איזור תעסוקה "הנגב" - מ.א. יואב
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 103מגרשים 400-404 רחוב שלמה עדני נאות לון
אילתתוכנית2/ 03/ 102/ 32מרכז בר גיל אילת
בני שמעון, בית קמהתוכנית31/ 02/ 305/ 88תחנה ובריכות בית קמה
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 185צומת שד' רבין רחוב האצל (מס' קודם 4/ מק/ 2196)
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 165/ 35רחוב גולני חלקה 74
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 25מגרש 146 שכונה 7 לקחה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 108מגורים במגרש מס' 35, רח' יחיא קאפח 16 נאות לון
אילתתוכנית2/ 03/ 246שינוי בזכויות ומגבלות בניה במגרש 49 שכונת שחמון רובע 7
אילתתוכנית2/ 03/ 244בית מגורים ברחוב היסמין, מגרש 383 גנים ב' אילת
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 26מגרש 601 שכ' 1 חורה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 220/ 5מגורים במגרש מס' 299 ברחוב העיט 72, נווה זאב פלח 719/11/2012
שקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ 5גלאון - החלפת שטחים מגורים - מגורים מיוחד - מס' קודם 6/ מק/ 214309/08/2012
קרית גתתוכנית9/ 02/ 140/ 1קרית גת צפון מתחם 01 אזור ''חוות הזרע'' צפון שלב א
רהטתוכנית17/ 02/ 425אזור תעסוקה צפוני רהט
שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 46פארק תעשיות ''ספירים'' ואזור מוניציפאלי שער הנגב מזרח - מס' קודם 7/ מק/ 2140
בני שמעון, תדהרתוכנית31/ 03/ 145/ 3משק 33 מושב תדהר22/08/2012
דימונה, תמרתוכנית25/ 02/ 150שדה ניסוי והדגמה של אנרגיות מתחדשות07/11/2011
קרית גתתוכנית9/ 03/ 106/ 5רחוב הפרדס מגרשים 16, 15, 48, 47, 52, 55 - קרית גת07/11/2011