ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2011005 מתאריך 23/05/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
שמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכנית7/ 03/ 238/ 3הרחבת קיבוץ נחל עוז
שקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 6אזור מגורים - קיבוץ ניצנים
באר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהובקשה ועדה מקומית8/ 06/ 95בקשה לשימוש חורג לתחנת מעבר לפסולת חקלאית וגושית - שדה עוזיה
שמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ 03/ 114/ 6מתקן לטיפול בשפכים - קיבוץ מפלסים
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 52/ אאזור תעסוקה דרך חברון
נתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 21פארק תעשיה קלה ומלאכה נתיבות07/11/2011
נתיבותתוכנית22/ 03/ 120/ 1מגרש 353 קרית מנחם22/12/2011
ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 02/ 309מנחת עין יהב
נתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 19ספורמרקט ''היפרכהן''
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 42תחנת פז דימונה
שמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 03/ 234/ 13מושב מלילות
שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 534אתר לבתי אריזה ולאיגום כלים חקלאיים של מושבי הנגב
קרית גתתוכנית9/ 03/ 113/ 6שדרות העצמאות 54-56
שמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 5מושב זרועה
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 24שינוי קוי בניה, שינוי אחוזי בניה ותוספת קומה שלשית למגרש 71 שכונה 2 א' ערערה07/11/2011
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 183מגורים במגרש מס' 6922 רחוב אברהם אבן שושן 53 נאות לון
עומרתוכנית14/ 03/ 117/ 5שינוי בזכויות בניה מגרש 86 רחוב חרצית 710/08/2011
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 387/ 13 מגרשי מגורים בשכ' 11 - כסייפה
שקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ 03/ 147/ 6תוספת 19 יח"ד שכונת החורשה - מושב זרחיה07/11/2011
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 167שינוי יעוד במגרש 124 רח' סמלו פינת שבטי ישראל - נתיבות
שמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 02/ 328/ 23שטח חקלאי לגידול בעלי חיים - מושב מלילות
באר טוביה, באר-טוביה, עזרתוכנית8/ 03/ 120/ 17מגרש מגורים - שינוי בקו בנין ובזכויות בניה07/11/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 202/ 8מגרש 5093 רחוב אלדד שייב 26 שכונה האנדרטה רמות באר שבע26/09/2011
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 187מגרש 7362 רחוב שומרון 66 שכונת נאות לון באר שבע10/08/2011
אילתתוכנית2/ 03/ 235/ 10מגרש 330 משעול הזית 12 שחמון 431/08/2011
שקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 02/ 224/ 18אתר פסולת יבשה איתן
שמעונים, אשכול, כסופיםתוכנית7/ 03/ 228/ 4חלוקה למגרשים קיבוץ כיסופים15/02/2012
שקמים, שפיר, נעםבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 138בקשה לשימוש חורג מחממות לאולם אירועים וחניה לכלי רכב - מושב נועם
דימונה, תמרתוכנית25/ 02/ 150שדה ניסוי והדגמה של אנרגיות מתחדשות07/11/2011
שקמים, לכיש, נגהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 142בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי לאחסון חומרי בניין
שקמים, לכיש, שדה דודבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 141בקשה לשימוש חורג למגורי עובדים זרים בקרקע שיעודה חקלאי - מושב שדה דוד