ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2011006 מתאריך 30/05/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 25מרכז תיירות - מצפה רמון
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
אשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 24חוף הקשתות - אשדוד
שמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 237/ 7מושב שרשרת15/02/2012
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 164מעונות סטודנטים
קרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 45תחנת כח קרית גת
שקמים, חוף אשקלון, גברעםתוכנית6/ 03/ 121/ 5הרחבת קבוץ גברעם
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 297/ 2מגרשים 106, 107 שכונה 13 כסייפה
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 313/ 5שכונה 3 מגרש 84 - ערערה בנגב
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 69מלון מלכת שבא - חוף צפוני אילת
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 313/ 4מגרש 67 שכונה 3 ערערה בנגב
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 24שכונה 10 מגרש 14 חורה
באר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 19פיצול נחלה מגש 50 ניר בנים01/11/2012
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 30מגרשים 175, 174, 173 שכונה 2 - ערערה בנגב22/10/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 130סמילנסקי 63 - העיר העתיקה
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 26מגרש 60 שכונה 3 לקיה09/08/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 131חנות ''קרל ברג'' רחוב בית אשל פינת הדסה, העיר העתיקה
אבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, אבו תלולתוכנית28/ 03/ 1101מרכז שרותים לישוב אבו תלול
אבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, אבו תלול, תחום מחוזי גליליתוכנית28/ 02/ 111תכנית מתאר אבו תלול
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 77מפעל ש. כהן פארק תעשיות ראם
באר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ 03/ 138/ 17מרכז גריאטרי - אחוה14/06/2012
אבו בסמה, שמעוניםתוכנית28/ 03/ 705תראבין שלב ד' 1
באר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 60לב הסיטי06/08/2012
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 550איחוד וחלוקת מגרשים - אזור תעשיה להבים (מספר קודם 7/ מק/ 2149)31/08/2011