ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2011006 מתאריך 20/06/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שדרות, שמעונים, שער הנגבתוכנית21/ 02/ 101/ 33שכונת יוקרה- אתר חירום- קטע ו'- שדרות15/02/2012
בני שמעון, תדהרתוכנית7/ 02/ 305/ 71מושב תדהר - תיקון מגרשים לתכנית ההרחבה24/04/2012
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 136רחוב הרצל 686 אופקים26/09/2011
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 137/ 10מאגר מי קידוחים ממערב לקיבוץ יוטבתה
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 17שכונה 1 ערערה בנגב
באר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 68שינוי יעוד מאזור מסחרי לשטח משולב למסחר ותעשיה - כנות
נתיבות, שמעונים, שדות נגבתוכנית22/ 03/ 132בית העלמין החדש נתיבות01/12/2011
שמעונים, אשכול, פריגןתוכנית7/ 03/ 278/ 2חלקה ב' מושב פריגן07/11/2011
בני שמעון, תדהרתוכנית7/ 02/ 305/ 80מבני משק חב' שתיל מושב תדהר15/02/2012
רהטתוכנית17/ 03/ 421עיצוב חזיתות מסחריות ברהט14/06/2012
באר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 16מושב ינון
מצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 114/ 11שינוי ייעוד ממגורים למבני ציבור - מרפאה
שקמים, יואב, לכיש, שפירתוכנית6/ 03/ 312יער נועם31/08/2011
שמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 15שובה - משקים 28, 2722/12/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 167/ 51שינוי יעוד קרקע מתעשיה למסחר בעמק שרה
שמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 8מושב שדה צבי מגרש 34422/12/2011
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 190מגרש 1074 רחוב משה וילנסק 12 שכונת נאות לון באר שבע10/08/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 106קניון באר שבע - שינוי בזכויות הבניה ותוואי דרך שד' טוביהו05/01/2012
ערדתוכנית24/ 03/ 152מע''ר ערד - מגרש 50126/09/2011
רמת חובבתוכנית19/ 02/ 110/ 35תחנת כח במפעל טבע טק ברמת חובב
רמת נגב, אשליםתוכנית20/ 03/ 162/ 4אשלים - מס' קודם 20/ מק/ 3035
שמעונים, שער הנגב, ניר עםישות כלליתקד/ 10010בקשה להיתר קידוח גז טבעי ניר עם 3