ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2011007 מתאריך 04/07/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 214/ 6אתר לכריית חרסית קדמה14/06/2012
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 183חווה נסיונית חבל אילות09/08/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 134/ 35הפיכת שטח לבנייני ציבור לאזור מגורים ברחוב השיטה נווה נוי
באר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 15תוספת 10 מגרשים במושב עזריקם
אילתתוכנית2/ 03/ 204/ 1תוספת זכויות בניה צוקי השמש אילת24/04/2012
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 185שער לנוי בשכונת נווה נוי05/01/2012
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 27מגרש 20 - שכונה 2 ב' ערערה בנגב07/11/2011