ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב)

מס' 1 מתאריך 19/06/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
מיתרתוכנית15/ 02/ 101/ 15שכונות דרומיות מיתר
שמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 18הרחבת מושב מבועים