ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2011007 מתאריך 13/06/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (3)דיון עקרוני
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
בני שמעון, שומריהתוכנית7/ 03/ 439/ 1הרחבת הישוב שומריה05/07/2011
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 13מכון לטיפול בשפכים ''לכיש''07/11/2011
תוכנית10/ 02/ 100/ 81בריכות אידוי מס' 6 - מפעלי ים המלח
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 92''לב הפארק'' מגרש מס' 113
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 70מגרש מס' 100, מתחם חרסה, דרך חברון באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 202תחנת דלק - חוות ר''מ
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 28מגורים במגרש 509 בתי מס' 95 ו- 99 שכ' רמות22/10/2012
תמר, סדום(מפעלי ים המלח)תוכנית10/ 02/ 100/ 83שאיבה והולכת מי ים המלח - פ-9
באר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 19מגדלי סוקולוב באר שבע14/06/2012