ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים

מס' 13 מתאריך 12/06/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
באר טוביה, באר-טוביה, אמונים, חצבתוכנית8/ מפ/ 1002מתקן פוטו-וולטאי במושבים אמונים וחצב
באר טוביה, באר-טוביה, אמונים, חצב, כפר אחים, תלמי יחיאלתוכנית8/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאיי במושבים שפיר, כפר אחים, תלמי יחיאל, חצב, אמונים27/08/2012
שמעונים, שער הנגב, דורותתוכנית7/ מפ/ 1030מתקן פוטו-וולטאי - קיבוץ דורות14/11/2012
בני שמעון, נבטיםתוכנית31/ מפ/ 1003מתקן פוטו-וולטאי מושב נבטים26/11/2012
שמעונים, מרחבים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ מפ/ 1033מתקן פוטו-וולטאי מושב בית הגדי
שקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ מפ/ 1006מתקן פוטו-וולטאי מושב שחר
רמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית20/ מפ/ 1002מתקן פוטו וולטאי ניצנה30/05/2012