ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2011007 מתאריך 27/06/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
אילתתוכנית2/ 03/ 233שכונת שחמון - רובע 4 - מגרש 131 חלקה 34 - אילת
שקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 6אזור מגורים - קיבוץ ניצנים
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 104מגרש B 250 - עין גדי 40 נאות לון
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 313/ 3שכונה 3 מגרש 92 ערערה בנגב
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 30מגרשים 175, 174, 173 שכונה 2 - ערערה בנגב22/10/2012
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 26מגרש 60 שכונה 3 לקיה09/08/2012
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 386/ 7מגרשים 15-19 שכ' 6 לקיה09/08/2012
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 386/ 8שכונה צ-6 מגרשים 36-39 לקיה09/08/2012
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 31הגדלת זכויות בניה במגרש 19 שכונה מס' 2 א' ערערה בנגב19/11/2012
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 201מבנים ומוסדות ציבור לבריאות ושטח ציבורי פתוח, בי''ח סורוקה
רמת נגב, טלליםתוכנית20/ 03/ 142/ 4תחנת דלק קיבוץ טללים
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 370/ 2מגרש 138, שכ' 7 תל שבע
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 319/ 7מגרש 37 שכונה 43 כסייפה
נתיבותתוכנית22/ 03/ 134מוסדות ציבור רחוב הרב צאבן
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 11מגרש מגורים 44, שכונה 3 חורה09/08/2012
שמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 20מגרש מגורים מס' 100 שכונה 6 חורה01/11/2012
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 19שכונה 8 - ערערה בנגב , מגרשים 900 901 271-277, 289-294
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 29מגורים במגרש מס' 39 ברחוב יעקוב חזן 37, שכונת רמות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 220/ 6מוסדות ציבור, רח' אפרים לרון שכ' נווה זאב, פלח 7
באר שבעתוכנית5/ 03/ 218/ 7מגורים במגרש מס' 266 רח' זכות משה 2, שכונת נווה זאב באר שבע
אילתתוכנית2/ 03/ 249/ 1בית מגורים ברח' עין נטפים, מגרש 42, שחמון רובע 8
באר שבעתוכנית5/ 03/ 220/ 7מגרש מגורים מס' 426 ברחוב פשוש שכונת נווה זאב פלח 724/04/2012
ערדתוכנית24/ 03/ 113/ 9תוספת שטחי בניה למגרש 2023 בשכונת יהושפט ערד26/01/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 61מסחר במגרש מס' 100 ברחוב יצחק בן צבי (בניין קרסו)13/03/2012