ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2011008 מתאריך 01/08/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 151/ 22תכנית פינוי ובינוי שכונה ד' - באר שבע
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
גלילית מחוז הדרום, תמר, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 69שמורת טבע נחל אפעה - תמר
אילתתוכנית2/ 03/ 186/ 2שדרוג מלון אדומית ותוספת בנייה למגורים / נופש
אשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 49אזור תעשיה 2 - רח' האורגים אשדוד - מס' קודם 3/ מק/ 213919/07/2012